OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.karnevalovekostymyrio.cz

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, tzn. provozovatele internetového obchodu www.karnevalovekostymyrio.cz, kterým je Gessen Group s. r. o., IČO: 24283673 se sídlem Vodičkova 710/31, Praha 10, 110 00. Mobil: 736 759 913, e-mail: info@karnevalovekostymyrio.cz a kupujícího.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu karnevaloveksotymyrio.cz jsou považovány za závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s obojím souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých, registračním formulářem předepsaných údajů a náležitostí a odsouhlasení obsahu objednávky a obchodních podmínek. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího - pod podmínkou zaplacení kupní ceny - jeho převzetím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vyplněním registračního formuláře či odesláním závazné objednávky v rámci internetového obchodu modnisexyobleceni.cz dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a archivováním osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nebudou předány žádnému třetímu subjektu. Budou sloužit pouze k vyřizování objednávek, nabídek a komunikaci se zákazníkem.

 

Zrušení objednávky

 

Kupující může zrušit objednávky dosud nepotvrzené Prodávajícím dle odst. 3.10 telefonicky nebo emailovou zprávou na kontaktním telefonním čísle, resp. emailové adrese Prodávajícího. Všechny objednávky přijaté Prodávajícím dle odst. 3.10 jsou závazné. I závaznou objednávku lze po předchozí domluvě s Prodávajícím zrušit. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

 

Prodávající si taktéž vyhrazuje právo odmítnout objednávku od v minulosti problémového zákazníka, tj. například zákazník, který si zboží bez udání důvodu nevyzvedl nebo za něj nezaplatil.
Prodávající má právo objednávku ve výjimečných případech zrušit. Tj. např.: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se, výrazně změnila jeho cena. Prodávající je povinen o zrušení nebo změně takto postižené objednávky informovat zákazníka. 

 

Platební a dodací podmínky

 

Veškeré zboží zasíláme týž nebo nejpozději druhý den od objednávky prostřednictvím PPL, či České pošty (Balík do ruky, Doporučená balíček), a to v případě objednávky na dobírku. Všechno zboží máme skladem, takže zasíláme ihned po připsání peněz na náš účet.  Přijetí objednávky a odeslání zásilky vždy potvrzujeme na Vašem e-mailu! V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s takovým doručováním.
O odeslání zásilky Vás budeme informovat na uvedenou e-mailovou adresu, kterou uvedete při objednání. Zboží lze odebrat také osobně po domluvě na adrese našeho skladu: Korunní 810/104, Praha 10, 100 00. Při odběru ve větším množství je možné se domluvit individuálně – kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

 

ČESKO: 

 

Možnosti zaplacení zboží

 

  • Bankovním převodem – předem na účet prodávajícího, č. účtu 107-6175250287 / 0100 – instrukce k platbě budou kupujícímu zaslány po objednání zboží.
  • Dobírkou - platba při obdržení zboží, doručuje PPL nebo Česká pošta.
  • V hotovosti či platební kartou - při osobním odběru na adrese našeho kamenného obchodu Vinohradská 160, Praha 3, 2 min chůze od metra Flóra, zastávky tramvaje Flóra a od OC Flóra. Nebo 1 min od zastávky tramvaje Olšanské hřbitovy. Tramvaje číslo 10, 16, 11, 5.  

Osobní odběr za internetové ceny je možný na adrese našeho kamenného obchodu. Pokud však zboží nebylo objednáno přes náš eshop, prodejce si vyhrazuje právo zákazníkovi účtovat maloobchodní ceny, které platí v kamenném obchodě.

Možnosti dodání zboží:

 

Doporučený balíček - poštovné 60 Kč / 109 Kč (předem na účet / dobírka) 

Balík Do ruky – poštovné 99 Kč / 148  Kč (předem na účet / dobírka)

PPL - poštovné 99 Kč / 148 Kč (předem na účet / dobírka)

Při volbě dodání zboží Balík do ruky – garance dodání následující pracovní den po podání s úložní dobou 7 dní.

 

SLOVENSKO:

 

ZÁSÍLÁNÍ NA SLOVENSKO PROSTŘEDNICTVÍM ČESKÉ POŠTY - doporučené psaní/balík – poštovné 3,5 Euro.

 

ČÍSLO ÚČTU pre slovenských zákazníkov účet EUR: Číslo účtu: 107-4237990207/0100

 

 

Možnosti zaplacení:

 

  •  Bankovním převodem – platba předem na účet prodávajícího. Instrukce k platbě budou kupujícímu zaslány po objednání zboží.

Platbu za zboží převodem na bankovní účet prodávajícího kupující uhradí ve lhůtě 5 pracovních dnů (pokud se kupující s prodejcem nedohodne jinak - výjimky nutné domlouvat s prodávajícím před objednáním zboží). Ujistěte se, prosím, že pošlete platbu v co nejkratším termínu od objednání, aby nedošlo ke zrušení Vaší objednávky, případně k vyprodání zboží. V případě, že neobdržíme platbu do 5 pracovních dnů, Vás budeme kontaktovat.

 

Pokud se nám opakovaně nepodaří s Vámi kontakt navázat, bude objednávka zrušena, děkujeme za pochopení.

 

 

Pozor! Nevyzvednutí dobírkové zásilky 

 

Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, nebo bude vrácena z důvodů, které zavinil zákazník, poruší tím podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. kupní smlouvu a právní předpisy ČR. Zákazník bude e-mailem obratem informován o nevyzvednutí dobírkové zásilky, kde mu současně budou zaslány i platební podmínky pro uhrazení zboží předem na účet, včetně částky (zvolenou v objednávce) za nové poštovné. Pokud zákazník opětovné zaslání zboží odmítne, zaplatí částku za poštovné, které prodávající zbytečně vynaložil za odeslání zásilky zákazníkovi na dobírku. Jestliže zákazník kladně nezareaguje se snahou dohodnout se na opětovném zaslání zboží, nebo nebude zákazníkem uvedená částka připsána na náš účet do 7 pracovních dnů, bude částka vymáhána a navíc bude zákazníkovi uložena smluvní pokuta ve výši 500 Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Jakékoliv výmluvy o nepřevzetí zásilky (např. neinformování ze strany pošty) považujeme za zcela účelové, jelikož zákazník je vždy v den odeslání informován e-mailem o expedici objednávky. Opožděné odeslání balíčku není důvodem pro nevyzvednutí dobírkové zásilky. Veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty) budou postoupeny smluvní společnosti k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

 

Ochrana osobních dat

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platným právním řádem České republiky, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v jeho platném znění. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro naši vnitřní potřebu (zaslání zboží a zásadních novinek e-mailem o našem obchodě) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci (Česká Pošta ap.), kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží. Pokud si některý náš zákazník nepřeje být již nikdy do budoucna kontaktován, stačí, aby nám tuto skutečnost sdělil e-mailem. Na přání kdykoli osobní údaje z databáze vymažeme.

 

Záruka & reklamace & reklamační řád

 

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem (viz. dále) internetového obchodumodnisexyobleceni.cz a právním řádem platným v ČR. Pokud není uvedeno jinak, vztahuje se na veškeré zboží záruka 24 měsíců při odběru s prodejkou (dle občanského zákoníku) a 12 měsíců při odběru s fakturou – na IČO - (dle obchodního zákoníku). Záruku lze uplatnit pouze na výrobní vady, nevztahuje se na škody způsobené nesprávným používáním či zacházením a opotřebením neodpovídajícím způsobem. Záruka může být uplatněna pouze po dobu záruční doby, která začíná dnem převzetí zboží. Po dobu přepravy zboží, za něj odpovídá poštovní služba. Poškození zboží během přepravy je nutno řešit s dopravcem při převzetí. Pokud kupující zjistí závadu na zboží způsobenou jeho přepravou, či rozdíl mezi dokladem o koupi a skutečně dodaným zbožím, je nutné nás kontaktovat, bez zbytečného odkladu, telefonicky nebo e-mailem. Oznámení je třeba učinit okamžitě, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží, přičemž po této době se zásilka považuje za kompletní a bezchybnou. V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.
Reklamované zboží zasílejte spolu s dokladem o koupi (nebo jeho kopií) na adresu naší firmy – na osobu: Gessen Group s.r.o., Hana Bucharová, Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00 - doporučeným balíkem (Česká pošta) nebo případně po domluvě jinou přepravní společností. POZOR -Pokud zašlete reklamaci dobírkou, nebude tato zásilka přijata!! Popis vady je nezbytné popsat a přiložit k zásilce. Reklamace vyřizujeme ve lhůtě stanovené zákonem, tj. do 30 dnů ode dne zahájení reklamačního řízení (dne, kdy od Vás reklamované zboží obdržíme). V případě kladného vyřízení reklamace je kupujícímu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Pokud zboží již není na skladě ani není k dispozici u výrobce, bude kupujícímu navrácena částka rovnající se prodejní ceně a poštovnému.

 

Vrácení do 14 dnů - odstoupení od kupní smlouvy

 

V souladu s Novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. máte právo zakoupené zboží do 14 dnů bez udání důvodu vrátit. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být kompletní, nepoužité, neprané, nežehlené, se všemi etiketami od výrobce, v původním obalu. Zboží odešlete na adresu naší firmy, na osobu - Gessen Group s.r.o., Hana Bucharová, Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00 a přiložte doklad o koupi. Zboží je nutné odeslat tak, aby na adresu provozovatele e-shopu bylo doručeno nejpozději 14 den od převzetí zásilky. Náklady na dopravu při zaslání zpět na adresu eshopu hradí kupující. POZOR: Zboží zaslané na dobírku nebude přijato!

 

V případě odstoupení od smlouvy dle Nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. bude Kupujícímu vrácena cena zboží BEZ nákladů vynaložených na dodání zboží (poštovné a balné), a to nejpozději do 14 dnů od obdržení zásilky na bankovní účet, který je nezbytné uvést v zásilce případně v mailu. Dle Nového občanského zákoníku 89/2012 Sb. ust. §1832 odst. 2, jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží,  který Prodávající nabízí (což je na našem e-shopu OSOBNÍ ODBĚR - 0 Kč) není Prodávající povinen Kupujícímu vracet náklady na dodání (poštovné a balné), resp. Prodávajíci je povinen Kupujícímu vrátit nejlevnější způsob dodání zboží, což je 0 Kč - osobní odběr.

 

Před odesláním zásilky s vraceným zbožím je Kupující POVINEN na tuto skutečnost Prodávajícího průkazně upozornit (e-mailem na: info@karnevalovekostymyrio.cz) a zároveň definovat konkrétní výčet vraceného zboží dle objednávky. Neohlášené zásilky a zásilky na dobírku NEBUDOU příjmuty a vrátí se zpět na adresu Kupujícího. 

 

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny a nákladů na dodání zboží. Pokud je spolu s objednávkou zaslán dárek (po splnění podmínek - např. objednávka nad 1500 Kč apod.) Kupující bere na vědomí, že vrátí dárek spolu se zbožím zpět na adresu Prodávajícího. 

 

Výměna zboží

 

V případě výběru špatné velikosti zboží Vám nabízíme možnost jeho výměny za jinou velikost, pokud bude dostupná. Výměnu je možno uskutečnit nejpozději do 14- ti dnů po obdržení zboží kupujícím. Zboží nesmí jevit známky jakéhokoliv opotřebení a musí být zasláno se všemi etiketami spolu s kopií dokladu o koupi zboží v obchodě karnevalovekostymyrio.cz. V případě nedostupnosti původního zboží je samozřejmě možná výměna zboží i za jiný model. V obou těchto případech je nutno učinit novou objednávku na našem e-shopu, kde do poznámky uvedete, že se jedná o výměnu zboží. Po vrácení původního zboží zpět na naši adresu Vám bude následně nová objednávka odeslána. Kupující hradí náklady na nové poštovné. Případný cenový rozdíl vyřešíme individuálně telefonicky nebo e-mailem. 

 

Závěrečná ustanovení

 

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice, si prodávající vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.modnisexyobleceni.cz. Tento reklamační řád nabývá účinnosti 15. 7. 2013.

 

Děkujeme Vám, že nakupujete na našem e-shopu a těšíme se na další spolupráci.
Pokud máte jakékoliv nestandardní přání, kontaktujte nás prosím a po osobní domluvě se Vám pokusíme vyjít vstříc!